Et møde med den danske salme 2024

Målgruppe: 4. -5. klasse

Lektioner: 6-10

Fag: Kristendomskundskab, musik og dansk

Periode: April - juni 2024

Medfølgende aktiviteter: Kirkebesøg og salmesangsafslutning i Roskilde Domkirke

 

Et møde med den danske salme 2024 sætter fokus på håb. Et tema som har inspireret utallige sang- og salmeforfattere gennem tiden, da liv og håb hører sammen. Både som samfund og som enkeltindivider, har vi brug for håb.

I projektet skal eleverne derfor synge og arbejde med fem salmer, der sætter ord og toner på forskellige sider af håbet.

Fællessang i Roskilde Domkirke
Som afslutning på projektet inviteres deltagende klasser til en fælles salmesangsafslutning i Roskilde Domkirke torsdag den 13. juni 2024 kl. 10.00, arrangeret og afviklet af præster fra Roskilde.

Ved tilmelding til projektet er man IKKE automatisk tilmeldt salmesangsafslutningen i Roskilde Domkirke. Tilmelding til afslutningen åbnes i foråret 2024, og da der ikke vil være plads til alle klasser, vil tilmeldingen ske efter ”først til mølle-princippet”.

Forud for besøget i Roskilde Domkirke anbefales det, at tilmeldte klasser besøger den lokale kirke og øver sig på at synge salmerne akkompagneret af orglet.

Årets salmer

  • Morgenstund har guld i mund
  • Se, nu stiger solen af havets skød
  • Tunge, mørke natteskyer
  • Du spør mig om håbet
  • Hold håbet op

Tilmelding: Senest 15. oktober 2022