Et møde med den danske salme 2025

(4.-5. klasse)

Årets salmesangsprojekt sætter fokus på Jomfru Maria, og hvordan hun optræder både i kunsten og i salmerne. 
Eleverne skal i projektet arbejde med fem salmer og i forbindelse med hver af disse, skal de forholde sig til enten et gammelt eller et moderne kunstværk.

Læs mere om projektet her

Den etiske kode (4.- 6. klasse)

Hvorfor handler en robot, som den gør? Og kan en robot overhovedet handle etisk?

I menneskers tætte samspil med teknologien har fokus ofte været på de positive fremskridt, som en given teknologi medfører. Men i en verden hvor udviklingen går stærkt, bliver det mere og mere nødvendigt at kaste et kritisk blik på de etiske dilemmaer, som følger med teknologierne. Derfor skal eleverne i dette projekt arbejde med teknologiforståelse og etik, idet de skal koble etik og kodning - uden brug af computere.

Læs mere om projektether

Re:formation - teser, tro og tvivl

(5.- 7. klasse)

Re:formation – teser, tro og tvivl handler om en tid for længe siden, hvor store dele af verden forandrede sig. Projektet handler også om, hvordan de forandringer stadig betyder noget for den måde, som mennesker i Danmark lever deres liv den dag i dag.

Læs mere om projektet her

Stald, stue og stamværtshus

(5.- 7. klasse)

For mange er julen en tid med kalenderlys, gaver, veldækkede borde og kærlige familier, men for andre er julen helt anderledes. Den første jul blev fx fejret i en stald, og hovedpersonen i den nyskrevne novelle Kolde fødder skal fejre jul på det lokale værtshus. 

Læs mere om projektet her