Om SKIBET

SKIBETs historie

Rundt om i landet er der gennem de sidste 15-20 år blevet etablerede forskellige former for samarbejde mellem skole og kirke. Mange steder er det blevet til egentlige folkekirkelige skoletjenester.

I 2015 enedes Roskilde Domprovsti og Greve-Solrød Provsti om at etablere en skoletjeneste, der skulle udvikle materialer og projekter til grundskolerne i de tre kommuner.
Skoletjenesten fik navnet SKIBET, da der var brug for et navn, som kunne repræsentere de to provstier. Da de to provstier har vandet i fjorden og bugten til fælles, og skibet er et gammelt kirkeligt symbol, var det nærliggende at kalde skoletjenesten det. Dertil kom symbolikken i, at alle skal kunne "komme med ombord", da skoletjenestens projekter henvender sig til alle grundskolens elever uanset kulturel eller religiøs baggrund. 

For at sikre det højst mulige niveau både teologisk og pædagogisk har forretningsudvalget bag SKIBET besluttet, at skoletjenestens ansatte skal kunne dække en teologisk såvel som en pædagogisk faglighed. Den første maj 2015 kunne Folkekirkens Skoletjeneste i Roskilde, Greve og Solrød så slå dørene op med to ansatte ved roret: 
Teolog Charlotte Hitzner og lærer Lotte Djursner.

Lejre - det nyeste kapitel i SKIBETs historie

I løbet af 2016 fik kirkerne i Lejre provsti øje på SKIBET – det samme gjorde provstiets skoler! Derfor blev en optagelsesproces sat i værk, og den første januar 2018 kunne vi officielt byde dem alle velkommen ombord på SKIBET. 

Skole-kirke samarbejdet

Tanken om skole-kirke-samarbejdet udspringer af, at der i Folkeskolens formålsparagraf fra 2013 står i §1: "... at skolen skal gøre "dem (eleverne) fortrolige med dansk kultur og historie". Folkekirken er i denne sammenhæng er en helt naturlig og oplagt samarbejdspartner i forhold til den del af kulturen og historien, som udspringer af kristendommen.

Alle undervisningsmaterialer og projekter for indskolingen, mellemtrinnet såvel som udskolingen tager afsæt i gældende Fælles Mål for de fag, der indgår. 

SKIBET finansieres af kirkerne i de fire provstier, og alle materialer samt lærerkurser er gratis for folkeskoler,  private/frie grundskoler og specialskoler i Roskilde, Lejre, Greve og Solrød kommuner. 

Landsdækkende netværk

For at styrke vidensformidlingen til børn, og udvikle samarbejdet mellem kirke og skole, er der etableret et landsdækkende netværk mellem de forskellige folkekirkelige skoletjenester i Danmark.

SKIBET er med i netværket, hvor der flere gange om året holdes møder, udveksles ideer og udarbejdes landsdækkende undervisningsmaterialer, som bliver tilbudt af alle deltagende skoletjenesterne.