Fag: Kristendomskundskab og dansk

Lektioner: 8-11 Periode:

Fra september og resten af skoleåret 2024-2025

Tilmelding: Hele skoleåret

Kan leveres: Midt august 2024, start december 2024 eller start marts 2025

Materialet indeholder: En lærervejledning, klassesæt af Den Guddommelige Komedie og Enden på komedien, projekthjemmeside med introduktionsvideoer, forslag til prøveoplæg og produkt samt besøg i den lokale kirke

 

 

Luk døren for Helvede!

Svovlsøer, syndere og Satan. Horn, hove og hugtænder.

Helvede beskrives som et frygteligt sted, hvis pinsler og plager med stor detaljerigdom er gengivet i billedkunsten, i folketroen og i populærkulturen.
De fleste af disse forestillinger stammer ikke fra Bibelen, men fra værket Den Guddommelige Komedie skrevet af Dante Alighieri i begyndelsen af 1300-tallet. Men hvordan endte det med at være sådan? Og hvorfor er det stadig 700 år senere Dantes version af Helvede, der dominerer den folkelige forståelse?

Enden på komedien med Dante og Jesper Wung-Sung
Eleverne skal i dette projekt arbejde med Den Guddommelige Komedie som en graphic novel skrevet i moderne sprog samt den nyskrevne novelle Enden på komedien af Jesper Wung-Sung. 

Med afsæt i teksterne skal de linde på døren til Helvede og undersøge:
Hvad begreberne lykke og lidelse indeholder, og hvordan de kommer til udtryk i teksterne
Hvordan Den Guddommelige Komedie benytter sig af intertekstualitet, og deler fællesstof med andre religioner og kulturer end den kristne
Hvordan Den Guddommelige Komedie har påvirket og stadig påvirker populærkulturelle og folkelige helvedesforestillinger
Hvilke forestillinger der er om Helvede i folkekirken i dag.

Tilmeld dig projektet her