Fag: Kristendomskundskab og teknologiforståelse

Lektioner: 6

Periode: Fra september og resten af skoleåret 2024-2025

Tilmelding: Hele skoleåret

Kan leveres: Midt august 2024, start december 2024 eller start marts 2025

Materialet indeholder: En lærervejledning, projekthjemmeside med bl.a. elevopgaver og inspiration til prøveoplæg

 

 

Er du rigtig klog?

Hvordan ændrer menneskelivet sig, når teknologien overtager flere og flere menneskelige opgaver? Udviskes grænserne mellem menneske og maskine? Er der opgaver, som vi ikke skal overlade til kunstig intelligens at løse? Og hvad kendetegner et menneske?

Robotteknologi og kunstig intelligens udvikler sig lynhurtigt! Teknologierne er dybt fascinerende og giver mennesket en række nye muligheder. Samtidig rejser de også en række etiske og filosofiske spørgsmål. Det er dem, eleverne skal undersøge i dette projekt. 

Chat og cases
I projektet skal eleverne udforske potentialet i kunstplatformen Dall-E og chatte med den sprogkyndige kunstige intelligens GPT-3.
Derudover præsenteres eleverne for en række konkrete cases, hvor de skal undersøge fordele og ulemper ved det, kunstig intelligens gør ved menneskers selvopfattelse og opfattelse af andre.

Projektet er solidt forankret i den etiske og livsfilosofiske del af kristendomsfaget, men også bibelske fortællinger inddrages undervejs.

For at sikre en høj teknologisk og filosofisk faglighed er projektet udviklet med støtte og inspiration fra Research Unit for Robophilosophy and Integrative Social Robotics ved Aarhus Universitet.

Tilmeld dig projektether