Fag: Kristendomskundskab og teknologiforståelse

Lektioner: 6

Periode: April-juni 2025

Tilmelding: 1. februar 2025

Leveres: Marts 2025


Materialet indeholder: En lærervejledning, en projekthjemmeside med korte forklarende videoer og kodeblokke til print

 

 

Den etiske kode

Hvorfor handler en robot, som den gør? Og kan en robot overhovedet handle etisk?

I menneskers tætte samspil med teknologien har fokus ofte været pa? de positive fremskridt, som en given teknologi medfører. Men i en verden hvor udviklingen går stærkt, bliver det mere og mere nødvendigt at kaste et kritisk blik på de etiske dilemmaer, som følger med teknologierne. Derfor skal eleverne i dette projekt arbejde med teknologiforsta?else og etik, idet de skal koble etik og kodning - uden brug af computere.

Hvad er en robot?
Eleverne lærer i projektet, hvad en robot er, og hvordan den fungerer ud fra kodning. Derefter skal de selv prøve at lave koder ved hjælp af printede kodeblokke.


Den gyldne regel og den barmhjertige samaritaner
Derudover inddrages Den gyldne regel og lignelsen om den barmhjertige samaritaner fra Det Nye Testamente, og gennem forskellige cases skal eleverne tage stilling til, hvad de ville gøre, hvis de så et menneske, der havde brug for hjælp.
I forløbet kobles teknologiforståelse og kristendomskundskab, når eleverne skal prøve at lave en kode, der beskriver den barmhjertige samaritaners handlinger. Afslutningsvis skal eleverne programmere “den perfekte robot-gårdvagt,” så den kan hjælpe i en række situationer i frikvarteret.

Tilmeld dig projektet her