Aluu! – Takuss! - om religions- og kulturmøder i Grønland og Danmark

Målgruppe: 4.-5. klasse

Lektioner: 10-15

Fag: Kristendomskundskab, dansk, historie og billedkunst

Periode: November-december 2021

Medfølgende aktiviteter: Kirkebesøg og kreativ workshop

I 2021 er det 300 år siden den dansk-norske missionær Hans Egede tog til Grønland for at udbrede luthersk kristendom blandt efterkommerne af de nordboere, der var taget derop i vikingetiden. Nordboerne var dog væk, og Hans Egede mødte i stedet det arktiske folk inuit. Det blev til et møde mellem kristendom/skandinavisk kultur og inuits religion og kultur.

I dette projekt skal eleverne arbejde med dette religions- og kulturmøde og nogle af dets historiske følgevirkninger. Gennem fortællingerne om Jesus’ fødsel, død og opstandelse, Balders død samt Havets moder, bliver eleverne blandt andet præsenteret for forestillinger om skæbnetro og undergang vs. opstandelse og evigt liv samt om havet vs. himlen som det gode sted. Jul i Grønland og Danmark

Som et konkret og nutidigt eksempel på et religions- og kulturmøde sættes der i projektet fokus på julen, en vigtig højtid i både dansk og grønlandsk kultur. Med afsæt i nogle små vox-pops, skal eleverne undersøge forskelle og ligheder mellem grønlandsk og dansk jul.

Kreativ workshop

Til projektet er knyttet en kreativ workshop med billedkunstner Maria Lau Krogh, der sammen med eleverne arbejder med den grønlandske myte Havets moder. Skoletjenesten råder over et begrænset antal workshops og disse fordeles ved lodtrækning efter tilmeldingsfristen.

Tilmelding: Senest 1. september 2021