På vej - om vejen som metafor i livet og religionerne

Målgruppe: 8.-10. klasse

Fag: Kristendomskundskab og dansk

Tid: Oktober - december 2022

Lektioner: 9-10

Medfølgende aktiviteter: Walk-in-kirkebesøg og workshop

 

Hvad er en metafor? Hvordan kommer man fra A til B? Og hvordan er vejen dertil?

Alment brugt metafor

Udover at være noget helt konkret er vejen en alment brugt metafor for udvikling og proces i sproget såvelsom i kunsten. At være på vej fra et sted til et andet er en almen grunderfaring i menneskets liv. Eleverne skal derfor i projektet arbejde med, hvad en metafor er, og på hvilken måde vej-metaforen benyttes i hverdagen.

Religiøs metafor

I flere religioner benyttes vejen som en metafor for det enkelte menneskes retning og mål udmøntet i en bestemt adfærd. Eleverne skal derfor arbejde med betydningen af vejen som metafor i hhv. kristendom, islam og buddhisme, og hvordan metaforen omsættes i konkret religiøs praksis.

Walk-in-kirkebesøg  

Til projektet er knyttet et walk-in-kirkebesøg, hvor selve gåturen til den lokale kirke benyttes som et refleksionsrum, der kan gøre eleverne opmærksomme på de forskellige måder, man kan være på vej – både fysisk og mentalt.

Workshops med Aaben Dans

I samarbejde med egnsteateret Aaben Dans tilbydes tilmeldte klasser en workshop med danser Thomas Nørskov, hvor eleverne arbejder med måder at være i bevægelse og på vej.

Prøveoplæg

Til projektet er udarbejdet prøveoplæg til kristendomskundskab.

 

Tilmelding: 1. september 2022