KNUST - om at gå i stykker og blive samlet på ny

Målgruppe: 8.-10. klasse

Fag: Kristendomskundskab og dansk

Tid: November-december 2021

Lektioner: 3-6

Medfølgende aktiviteter: Tilbud om krea-kasse med porcelæn

I 2020 oplevede verden en pludselig og gennemgribende forandring. Men hvad betyder det for et menneske, når verden forandrer sig så voldsomt? Og hvilke forskellige reaktioner kan der opleves som følge af forandringerne?

I projektet indgår et videoværk af den peruvianske kunstner Karen Macher Nesta, hvor hendes selvportræt i porcelæn smadres og går i tusinde stykker. Hun samler stumperne og limer dem sammen med guld. Hver skramme og hvert skår former hende påny og gør hende værdifuld og skøn på nye måder.

Den filosofiske samtale

Eleverne arbejder i projektet med den filosofiske samtales fem trin, hvor de taler ud fra egne erfaringer suppleret af litteraturens udtryk for det knuste, forandringen og fornyelsen. De arbejder med et analytisk blik, hvor forskellige antagelser om at være knust og samlet systematiseres. Afslutningsvist samler eleverne bogstaveligt talt stumperne og former deres egen mosaik af det nye liv efter verdens omkalfatring.

Teodicé

De kristendomsfaglige aspekter af projektet omhandler teodicé-problematikken. For hvor eller hvem er Gud, når verden går i stykker? Hvis skyld er pandemien? Er den måske et livsvilkår, som det religiøse sprog forholder sig til gennem narrativer, kunstbilleder og begreber?

Kreativ process med inspiration fra kintsugi

Til projektet følger en materialekasse og vejledning til, hvordan klassen selv kan arbejde med et kreativt produkt inspireret af den japanske kintsugi-teknik.

Tilmelding: 1. september 2021