Kom frit frem

Målgruppe: 8.-10. klasse

Fag: Kristendomskundskab

Lektioner: 7 - 10

Tid:September - oktober 2023

 

 

 

Hvilken rolle har kvinder spillet i kristendommens historie? Og hvilken betydning har kristendommen haft for synet på kvinder?

Kvinder i fire nedslag
Gennem fire historiske nedslag arbejder eleverne undersøgende og historisk-kritisk med kilder, kontekst og kvindeskikkelser.

De fire nedslag er: 

  • Det Gamle Testamente
  • Urmenigheden
  • Det Nye Testamente
  • Den tidlige kirke

Der arbejdes både med den kontekst som Bibelen blev til i, og hvad der reelt står i de bibelske tekster samt med kristne kilder om kvinder og deres rolle/betydning – og konsekvensen af disse ift. det kvindesyn, som er udbredt i den vestlige kulturkreds. 

Fortid og nutid
Efter en fælles introduktion er der mulighed for at fordybe sig i et eller flere selvstændige områder, der på hver deres måde omhandler kvinder og sætter indholdet i relation til en nutidig kontekst gennem opgaver og refleksionsspørgsmål.

Tilmelding: 5. august 2022