Guder og gaver

Målgruppe: 5.-6.. klasse

Fag: Kristendomskundskab, historie og dansk

Tid: August- oktober 2021

Lektioner: 12

Medfølgende aktiviteter: Kirkebesøg og besøg i Sagnlandet Lejre i ugerne 35-37

Kan Sif og Gro forhindre, at lille Hilde bliver ofret til Nerthus? Kan Ulfs far give et offer, der både skaber ro i landsbyen og vender krigslykken? Og har munken Halfdan ret i at Hvide Krist er mere kraftfuld end alle andre guder?

Offerbegrebet i jernalder, vikingetid og kristendom

I kristendommen ofrer guden (Jesus) sig selv for mennesket skyld. Her er det guden, der giver mennesket en gave. I den traditionelle offertanke fx i den norrøne religion var praksis derimod at mennesket ofrede til guden eller guderne. Mennesket gav guden en gave og håbede dermed på at få gudens velvilje. På baggrund af tre fotoillustrerede fortællinger, billedkilder af historiske fund og bibeltekster skal eleverne fordybe sig i offerbegrebet i jernalder og vikingetid, samt i kristendommens udlægning af ofret. I den forbindelse arbejdes der også kirkehistorisk med overgangen fra den norrøne religion til kristendommen.

Besøg i Sagnlandet Lejre

Til projektet er knyttet et besøg i Sagnlandet Lejre, hvor eleverne på en tidsrejse gennem jernalder og vikingetid oplever datidens dagligdag og offerritualer. Eleverne møder også munken Halfdan, der forsøger at omvende vikingerne til Hvide Krist. Skoletjenesten råder over et begrænset antal besøg og disse fordeles ved lodtrækning efter tilmeldingsfristen.

Tilmelding: 4. august 2021