Djævelens lærling - om godt og ondt

Målgruppe: 5. - 7. klasse

Lektioner: 12 + tid til værklæsning

Fag: Kristendomskundskab og dansk

Periode: September - november 2022

Medfølgende aktiviteter: Teater i uge 36 og 37, lærerkursus

 

Er et menneske kun godt? Eller kun ondt? Og er verden gået rent af lave, når djævelens eneste håb er en engel?

Eleverne skal i dette projekt arbejde med begreberne godt og ondt. Det sker med afsæt i Kenneth Bøgh Andersens roman Djævlens lærling, hvor den hjertensgode dreng Filip Engel ved en fejl bliver udset til at være djævelens efterfølger og derfor ender i helvede. Undervejs i romanen udfordres både Filip og djævelens syn på godt og ondt.

Forskellige typer ondskab

I projektet er det målet, at eleverne også udfordres, så deres syn på godt og ondt nuanceres. Dette sker gennem uddrag fra Djævelens lærling, en række bibelske tekster, filosofiske øvelser, dilemmaspil samt et tematisk arbejde med afsæt i fire typer af ondskab:

•Gøreondt ved ikke at gribe ind

•Blive lokket til at gøre noget ondt

•Lokke andre til at gøre noget ondt

•Gøre ondt for egen vindings skyld

Teater

Til projektet er knyttet teaterforestillingen Djævelens lærling, som er udviklet af Det Lille Turnéteater og opføres af skuespiller Peter Holst. Skoletjenesten råder over en rækkeforestillinger, som fordeles vedlodtrækning blandt tilmeldte klasser efter tilmeldingsfristen.

Tilmelding: Senest 5. august 2022