Man kan da ikke gå på vandet!?

Målgruppe: 5. - 7. klasse

Lektioner: 12 

Fag: Kristendomskundskab og dansk

Periode: September - november 2023

Medfølgende aktiviteter: Kirkebesøg

 

 

Var bundgarnspælene i Genesaret sø meget høje? Havde evangelieskriverne en livlig fantasi? Eller kan man med den rette dosis tro gå på vandet?

Brillemetafor
Verden tager sig forskelligt ud, alt efter hvilke briller man ser den igennem - og sådan forholder det sig også med tekster. Man ser og læser altid verden fra det sted, man selv står, og med de briller, man er ”iført”. 

Eleverne skal i projektet arbejde med metaforen som en særlig kategori, der illustrerer, at menneskers blik og perspektiv på tilværelsen sjældent er helt ens, og at forståelsen af en tekst eller en situation dermed bliver forskellig. 

Tegnefilm
De forskellige perspektiver introduceres i en nyproduceret tegnefilm, hvor hovedpersonen læser fortællingen om Jesus’ vandring på søen med tre forskellige briller. 

Eleverne ”iføres” efterfølgende projektets tre briller, inden de læser en række bibelske tekster, hvor de skal undersøge, om der dermed træder forskellige pointer frem i teksterne.

Skriveworkshop
Projektet afrundes med en skriveworkshop designet af forfatter Mette Vedsø. Via forskellige ordskulpturer kommer projektets briller i spil og sættes i relation til metaforen ”vej”.

Tilmelding: Senest 1. august 2023