Så syng da! - Et møde med den danske salme 2022

Målgruppe: 4.-5. klasse

Lektioner: 6-10

Fag: Kristendomskundskab, musik og evt. dansk

Periode: Januar-marts 2021

Medfølgende aktiviteter: Kirkebesøg, salmesangsafslutning i Roskilde Domkirke

Det tilbagevendende salmesangsprojekt sætter denne gang fokus på den nye udgivelse af Højskolesangbogen, da denne gennem tiden er blevet brugt til fællessang i mange sammenhænge. Senest blev den flittigt brugt under første corona-lockdown i foråret 2020, hvor mange brugte morgensangen med Phillip Faber som en ”fællessang - hver for sig” til at føle en samhørighed med andre på trods af den fysiske afstand.

I den nye udgave af Højskolesangbogen er der især i salmedelen sket store ændringer. Dette afspejles i projektets salmevalg, der er en blanding af gamle og nye salmer.

Årets salmer er:

• Op al den ting

• Hil dig frelser og forsoner

• Linedanser

• Hold håbet op

• Og Gud sang

Fællessang i Roskilde Domkirke

Som afslutning på projektet inviteres deltagende klasser til en fælles salmesangsafslutning i Roskilde Domkirke torsdag den 3. marts 2022, hvor eleverne får mulighed for at opleve, hvordan det er at synge med i et stort kor. Forud for besøget i Roskilde Domkirke anbefaler vi, at klasserne besøger den lokale kirke og øver sig på at synge salmerne akkompagneret af orglet.

Tilmelding: Senest 1. november 2021