Hvor er opladeren?

Målgruppe: 7.- 10. klasse

Fag: Kristendomskundskab og dansk

Tid: Januar - juni 2024

Lektioner: 7

 

Hvad gør du, når batteriet er fladt, og du ikke kan få forbindelse til verden omkring dig?
 

Åndsfrihed
Det havde Grundtvig faktisk nogle holdninger til. Han talte om ånd, som en slags trådløst internet mellem mennesker, og han koblede bl.a. ånd sammen med frihed. Denne ordforbindelse har også fundet vej til Folkeskolens formålsparagraf, hvor der står, at “skolens virke skal være præget af åndsfrihed”.

Ånd
I projektet skal eleverne forsøge at indkredse dette luftige begreb ved at arbejde med Grundtvigs to beskrivelser af ånd.
De skal arbejde med ånd som forbindelse, hvor den enkelte er forbundet til nogen og noget gennem historie, erindringer, kultur, myter, sagn, sange, sansninger, sprog og traditioner. Endvidere skal de arbejde med ånd som kraft gennem nyere kraftmetaforer, fx powerbank, oplader og hjertestarter.
Undervejs skal eleverne desuden reflektere over, hvad de selv har forbindelse til, og hvad der kan lade dem op.

Tilmelding: Senest 1. oktober 2023