Når man fodrer en myte med fakta

Målgruppe: 6.- 10. klasse

Fag 6.-7. klasse: Kristendomskundskab, dansk og natur/teknologi

Fag 8.-10.klasse: Kristendomskundskab, dansk og samfundsfag

Tid: Januar-april 2022

Lektioner: 6-8

 

Når man fodrer en myte med fakta Hvad er en myte? Findes der forskellige slags myter? Hvad sker der, når man ved hjælp af fakta vil bevise en myte? Og kan noget være sandt uden at være faktuelt virkeligt?

6.-7. klasse

Med afsæt i en undersøgelse af begreberne fakta og sandhed og en indføring i myten som genre inviteres eleverne til at undersøge, hvad der sker med en myte, når man forsøger at bevise den med naturvidenskabelige undersøgelser. Eleverne arbejder i projektet bl.a. med den myten omkring søuhyret i Loch Ness i Skotland og den bibelske skabelsesberetning.

 8.-10. klasse

Med afsæt i en undersøgelse af begreberne fakta og sandhed og en introduktion til, hvordan sandhed forstås forskelligt inden for tre forskellige fagområder (naturvidenskab, journalistik og religion), inviteres eleverne til at undersøge, hvad der sker med en myte, når man forsøger at bevise den med fakta. Eller hvad der sker, når nyheder bygger på alternative fakta. Eleverne arbejder i projektet med indsættelsen af Donald Trump som præsident i 2017, myten omkring søuhyret i Loch Ness i Skotland og den bibelske skabelsesberetning.

Tilmelding: Senest 1. npvember 2021