Gyldne legender - om drager, riddere og ristede rumper

Målgruppe: 1.-4. klasse

Lektioner: 5-10

Fag: Kristendomskundskab, dansk og historie

Periode: April - juni 2024

 

Hvad er en ibskalle? Hvem får ristet rumpen? Og hvad har ridder Jørgens kamp mod en drage egentlig at gøre med spedalske og kristne?

Katolske levn
Helgenerne hører den katolske kirke til, og dyrkelsen af dem forsvandt i Danmark med reformationen. Men helt væk er de ikke. Man finder stadig masser af spor af dem i fx kalenderen og i bybilledet rundt om i Danmarks gamle købsstæder.
I dette projekt skal eleverne beskæftige sig med de helgener, der har sat deres præg på Roskilde by, en by, der gennemgik en stor forandring i kølvandet på reformationen. 

Eleverne skal i projektet arbejde med fem af Roskildes gamle kirker, som blev bygget før reformationen, og de skal fordybe sig i legenderne bag de helgener, som kirkerne er viet til.

Kirker og helgener

  • Gl. Vor Frue kirke og Jomfru Maria
  • Sankt Ibs kirke og Sankt Ib
  • Sankt Laurentii kirke og Sankt Laurentius
  • Sankt Jørgensbjerg kirke og Sankt Jørgen
  • Roskilde Domkirke og Sankt Lucius, samt de mange helgener, der er afbilledet på væggene i kirke


Tilmelding senest 1. februar 2024