Klassisk: Naturen kalder 8.-10. klasse

Målgruppe: 8.-10. klasse

I romantikken dyrkede kunstneriske sjæle naturen, hvor de fandt det storladne og det guddommelige. Alting i universet var bundet sammen af den samme ånd, sagde de og formidlede deres oplevelser gennem kunsten. De romantiske kunstnere søgte ånden i naturen, men hvad er ånd, kan man med rette spørge? Og findes den overhovedet? Projektet sammenholder en række romantiske klassikere indenfor litteraturen, musikken og billedkunsten med moderne billedkunstnere, bloggere og digtere, der alle er optaget af naturen. Eleverne skal løbende reflektere over, hvad ånd er, og hvor den evt. findes i dag    

Tilmelding her