Tid til tanke - Filosofiske undersøgelser 7.-10. klasse

Målgruppe: 7.-10. klasse

Hvad betyder håb for et menneskes liv? Er fjendskab uundgåeligt – eller måske snarere nødvendigt? Og bestemmer man selv, om man vil være lykkelige?

Online artikelbase
Tid til tanke er et projekt, der lægger op til at eleverne arbejder med en online artikelbase, hvor syv forskellige kristendomsfaglige temaer præsenteres. Hver artikel er sammensat af forskellige modaliteter såsom tekst, illustrationer, videoer, faktabokse og arbejdsspørgsmål.

Filosofiske øvelser
Til hver artikel følger endvidere en metodisk vejledning, som beskriver, hvordan man gennem filosofiske øvelser og samtaler kan arbejde med artiklerne og temaerne. Herved bringes forskellige perspektiver og forståelser frem, og eleverne opdager, at temaerne ofte optræder i deres eget liv, at de er meget komplekse, og at forskellige mennesker gør sig forskellige tanker.

Projektets temaer er:

Universet

Tro

Kærlighed

Håb

Fjendskab

Humor

Lykke


Tilmelding: Hele året