Den skyldige 8.-10. klasse

Målgruppe: 8.-10. klasse

Hvem er skyldige? Hvad er de skyldige i? Og hvad kan konsekvensen af en handling være ud fra et hhv. religiøst, etisk og psykologisk perspektiv?

Kristendomskundskab
Med afsæt i filmen Den skyldige fra 2018 skal eleverne arbejde med kristendommens kernebegreber synd, skyld og den frie vilje, udfoldet gennem bibelske tekster, buddhistiske karmatænkning, etiske ståsteder og filosofiske øvelser. Undervejs skal eleverne reflektere over de valg, som filmens personer træffer, og de konsekvenser det får.

Hovedværk i dansk
Eleverne kan i projektet arbejde med filmen som hovedværk i dansk, hvor de bl.a. skal analysere de filmiske virkemidler. Samtidig skal de undersøge filmens konflikter og analysere tid og sted samt filmens vigtigste personer og temaer.

Tilmelding: Hele året