Filosofi med børn

 

Dato: Torsdag den 5. januar 2023

Tid: Kl. 13.30-17.00

Sted: Konventhuset, Domkirkestrædet 10, 4000 Roskilde

Tilmelding: Senest 1. december 2022

 

Den filosofiske samtale

Almindeligvis er det læreren i skolen, der stiller spørgsmålene, hvorefter eleverne kommer med det svar, som læreren godt kendte i forvejen. I den filosofiske samtale stiller læreren mange spørgsmål, der ikke har et entydigt svar, men som alligevel er interessante at stille, fordi de stimulerer elevernes egen undren og tilskynder dem til at finde deres egne svar.

Den filosofiske samtale kan hjælpe og understøtte eleverne i at tænke og udtrykke sig, for når man filosoferer, lærer man tolerance og empati samt udvikler grundlag for selvstændig stillingtagen og handling.

Dorete Kallesøe

På kurset introduceres deltagerne til, hvordan man kan filosofere med børn og holde en samtale åben af Dorete Kallesøe, som er en af kvinderne bag Filosofi-patruljen.